Online training: De Gouden Aankooptips Volg de gratis online aankooptraining

Dinsdag 7 december om 19:30 uur geven wij De Gouden Tips voor het kopen van je woning.

Disclaimer

Bij het samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Echter, voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen Libero Aankoop en de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. 


De door jou te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Deze voorwaarden gelden onverminderd voor de begeleiding door de betrokken makelaar en de juiste en correcte afwikkeling daarvan. Te dezer zake wordt geen enkele aansprakelijkheid van Libero Aankoop en de samenstellers aanvaard. Bij klachten over de afwikkeling van de aankoopbegeleiding stellen we het echter op prijs dat je ons daarvan op de hoogte stelt middels het formulier voor contact met Libero Aankoop. Wellicht dat wij voor jou kunnen bemiddelen. 

Libero Aankoop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Onder meer valt hieronder, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Libero Aankoop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Libero Aankoop is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Libero Aankoop openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Hieronder wordt onder meer verstaan het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Jouw privacy
Jouw persoonlijke gegevens worden door ons met de grootste zorg behandeld. In het privacybeleid van Libero Aankoop lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en wat wij met je gegevens doen.

Sluiten
Interesse in een adviesgesprek?
Kunnen we jou wellicht op een andere manier helpen?
Gratis online aankooptraining Ontdek in 60 minuten hoe je een huis koopt!
Super snel antwoord op jouw brandende vraag? Bel / chat / mail ons!
Dit zijn de meest gemaakte aankoopfouten! Gebundeld in één PDF
Woningen vinden die niet op Funda staan? Stel je eigen woningalert in!
Live chat - Online

Spreek een aankoopmakelaar

Bel 088-4303022088-4303032

Liever teruggebeld worden?

Contactgegevens
Heb je al een woning op het oog? (optioneel)
8,7
Gemiddelde score van Libero Aankoop op basis van 710 beoordelingen