Online training: De Gouden Aankooptips Volg de gratis online aankooptraining

Dinsdag 25 januari om 19:30 uur geven wij De Gouden Tips voor het kopen van je woning.

Voorsprong op je concurrentie

Woningaanbod 48 uur eerder dan Funda

Een aankoopmakelaar inschakelen die het huis voor je weet aan te kopen is één ding. Maar het juiste huis vinden in de huidige woningmarkt is knap lastig.

Wij hebben voor jou dé woningen die (nog) niet op Funda staat. Meld je aan en profiteer direct van dit voordeel!

Vind je woning Vandaag nog!

Voorwaarden Facebookactie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'De onderhandelmakelaar wordt Libero Aankoop!' op de facebookpagina ‘De Gouden Aankooptips’, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door De Onderhandelmakelaar/Libero Aankoop gevestigd te Enschede, hierna te noemen: 'Libero Aankoop'.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 2. Deze actie loopt van vrijdag 13 januari t/m dinsdag 7 februari 2017, of zo lang als het duurt voordat alle boeken op zijn.

 3. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd door of met Facebook.

 4. Medewerkers van Libero Aankoop die direct betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.


Artikel 2 Prijzen

Het prijzenpakket bestaat uit :

 1. Gratis aankoopbegeleiding door Libero Aankoop, daaronder vallen de onderhandelingen, het inschakelen van een bouwkundige voor een mondelinge meeloopkeuring, het inschakelen van een taxateur voor het opstellen van een taxatierapport en de juridische controle van het koopcontract.

 2. 906 boeken ‘De Gouden Aankooptips’ inclusief een kortingscode voor korting bij het inschakelen van Libero Aankoop. Deze korting is enkel geldig wanneer er daadwerkelijk een woning wordt aangekocht.

 3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Prijzen kunnen niet worden geruild, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Prijzen zijn niet te gebruiken in combinatie met andere kortingen. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Libero Aankoop.

 4. Je maakt kans op één prijs. Meerdere prijzen per persoon of per huisadres is niet mogelijk.

 5. De winnaar ontvangt automatisch bericht per e-mail. Tevens wordt de winnaar van de gratis aankoopbegeleiding bekend gemaakt via de Facebookpagina van De Gouden Aankooptips. Winnaars stemmen toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze actie, zonder enige compensatie.


Artikel 3 Deelname

Als je mensen onder ons facebookbericht tagt maak je automatisch kans op de gratis aankoopbegeleiding. Als je bent getagd in het facebookbericht nemen we contact met je op, na reactie met de juiste gegevens vanuit de getage persoon wordt het gratis boek boordevol aankooptips toegestuurd. Mits de limiet van 906 boeken nog niet is bereikt. Het verzenden van de boeken gebeurt eenmalig na afloop van de actie.


Artikel 4 Gebruikersgegevens

 1. Deelnemers dienen juiste en volledige e-mail gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

 2. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden.

 3. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Libero Aankoop verzameld.


Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Libero Aankoop is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Deelname is voor eigen risico.

 2. Libero Aankoop is tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

 3. Indien een door Libero Aankoop verzonden e-mail niet is aangekomen op het aangegeven e-mailadres, bijvoorbeeld doordat een provider de e-mail niet doorzendt naar het opgegeven e-mailadres, of anderszins, kan Libero Aankoop hierop niet worden aangesproken.

 4. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Libero Aankoop aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Libero Aankoop openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Libero Aankoop niet worden tegengeworpen of aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Libero Aankoop in het leven roepen.


Artikel 6 Rechten Libero Aankoop

 1. Libero Aankoop behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Libero Aankoop hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 2. Libero Aankoop behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.


Artikel 7 Slotbepalingen
Niets uit de inhoud van deze actie en/ of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Libero Aankoop.

Sluiten
Interesse in een adviesgesprek?
Live chat - Online

Spreek een aankoopmakelaar

Bel 088-4303022088-4303032

Liever teruggebeld worden?

Contactgegevens
Heb je al een woning op het oog? (optioneel)
8,7
Gemiddelde score van Libero Aankoop op basis van 717 beoordelingen