Het bestemmingsplan: alles wat je moet weten

Het bestemmingsplan bevat informatie over wat er precies met een woning mag gebeuren. Ieder stuk grond in Nederland beschikt over zo’n plan. Ook jouw (toekomstige) woning. Hier staat in wat wel en niet mag met het perceel en de woning. In dit blog lees je alles over het bestemmingsplan.

Wat is een bestemmingsplan?

Op ieder pand en stuk grond in Nederland zit een bestemmingsplan. Hierin legt de gemeenteraad vast welke functies op welke plaats zijn toegestaan en welke regels daarvoor gelden. Bij deze regels kun je denken aan de bouwhoogte, de afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan. In het bestemmingsplan van een woning moet duidelijk staan dat het gebouw en de grond een woonbestemming hebben.

Ook nieuwbouw heeft een bestemmingsplan. De grond waarop gebouwd wordt, had dit al voordat er nieuwbouwplannen waren. Je moet je hier aan houden, of het plan wijzigen. Als jij een woning bouwt, is het dus belangrijk om je eerst hierin te verdiepen.

Inhoud bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan van een woning bestaat uit drie delen:

  1. Bindende regels over welke functies zijn toegestaan op het perceel en het pand.
  2. Een plankaart waarop de bestemming wordt aangegeven.
  3. Toelichting over de regels en de verbeelding.

Het plan van bestemming inzien

Het plan dat op dit moment rechtsgeldig is, heet het vigerende bestemmingsplan. Dit wordt ook wel het geldende plan genoemd. Het vigerende plan is altijd op te vragen via jouw gemeente. Je kunt het plan online inzien of een hardcopy bekijken in het stadskantoor. Nieuwe of aangepaste plannen worden vaak aangekondigd via huis-aan-huis bladen. Voordat je een woning koopt, is het dus handig om even uit te zoeken wat het bestemmingsplan precies is. Als er geen woonbestemming op het pand of perceel zit, zal de makelaar je dat in de meeste gevallen vertellen. Toch doe je er goed aan om het plan op te vragen. Zo voorkom je dat je een boerderij koopt waar geen woonbestemming op blijkt te zitten. In zo’n geval zou je een wijziging van het bestemmingsplan moeten aanvragen.

Het plan wijzigen

In de Wet Ruimtelijke Ordening staat dat iedere tien jaar het bestemmingsplan opnieuw moet worden vastgesteld. Dit betekent dat het bestaande plan verlengd kan worden, of dat er een nieuw plan komt. Het laatste komt bijvoorbeeld voor bij nieuwbouwwijken die in landelijk gebied gebouwd worden. Waar op de grond eerder misschien een natuurbestemming zat, wordt het met een nieuwbouwwijk in de planning een woonbestemming. Als je wilt afwijken van het bestaande plan, moet je een procedure opstarten om de grond of het pand anders te gebruiken dan in het bestemmingsplan staat. Soms is een aanpassing van het bestaande plan voldoende, maar het komt voor dat er een volledig nieuw plan moet worden vastgesteld. Jij hoeft hier alleen een aanvraag voor te doen, de gemeente waarin je woont bepaalt de verdere stappen in deze procedure.

Ben jij op zoek naar een woning of heb je er al eentje gevonden waar een woonbestemming op zit? Dan is het hoog tijd om onze gratis aankooptraining te volgen. Hierin leer je in een uurtje tijd hoe je het beste een huis kunt kopen, hoe je de verkoopmakelaar in de kaarten kijkt en welke aankoopfouten het meest gemaakt worden. Schrijf je vandaag nog in, er zijn slechts 500 plekken beschikbaar!