Veelgestelde vragen

Online training: De Gouden Aankooptips Volg de gratis online aankooptraining

Dinsdag 22 september om 19:30 uur geven wij De Gouden Tips voor het kopen van je woning.

De financiering komt niet (snel genoeg) rond, wat nu?

In de koopakte wordt in de meeste gevallen een voorbehoud voor financiering opgenomen. Dat houdt in dat je, indien je geen of onvoldoende lening van een hypotheekverstrekker kunt krijgen, de ondertekende koopakte meestal weer kunt ontbinden. Dit moet dan wel gebeuren binnen de periode die hiervoor in de akte staat omschreven. Vaak betreft deze periode vijf of zes weken na het ondertekenen van de akte, maar dit kan dus per akte verschillen. Kijk goed welke periode in jouw geval gehanteerd wordt. Voorwaarde om de koop rechtsgeldig te annuleren, is niet alleen dat je dit tijdig doet (binnen die gestelde periode), maar ook op de voorgeschreven manier. De verplichte wijze van handelen vind je ook terug in de akte.

Meestal dien je de ontbinding via een aangetekend schrijven kenbaar te maken. Vaak moet dit schrijven aangevuld worden met bewijsmateriaal. In de meeste gevallen geldt een tweetal afwijzingsbrieven van hypotheekinstellingen als voldoende bewijs en ben je daarna gevrijwaard: men kan je dan niet meer verplichten de woning af te nemen of boete te betalen. Ook wat dit betreft is het verstandig om je koopakte goed te controleren, wat in jouw geval voldoende bewijs is om de koop te ontbinden.

Libero Aankoop handelt niet in financieringen en heeft mede daarom geen goed zicht op jouw mogelijkheden om het benodigde geld voor de woning te betalen of te lenen. Wel vragen wij vooraf naar je eigen inschatting op dat gebied. De verantwoordelijkheid van het tijdig en op de juiste wijze opzeggen van de koopakte ligt uitdrukkelijk niet bij de makelaar, maar bij jouzelf.

Meestal kun je terecht bij je hypotheekadviseur voor het verzamelen van de nodige afwijzingsbrieven van banken of financieringsinstellingen. Bij ons kun je terecht als je uit de akte niet precies kunt opmaken op welke wijze en op welke termijn je dient op te zeggen, maar zoals gezegd: voor het uitvoeren van de benodigde handelingen teneinde de koopakte rechtsgeldig te annuleren, is Libero Aankoop op geen enkele wijze aansprakelijk. Sterker nog, om de ontbinding juridisch gezien waterdicht te krijgen, dien je zelf als ondertekenaar van de koopakte, de koopakte ook zelf te ontbinden.

Als je de financiering waarschijnlijk wel rond krijgt, maar niet binnen de gestelde periode zekerheid krijgt van de geldverstrekker, dien je om uitstel te vragen aan de verkopende partij. Vraag dit uitstel op tijd aan (binnen de termijn van de ontbindende voorwaarden) en zorg dat je zwart op wit een positief antwoord ontvangt. Als men niet wil meewerken aan uitstel zul je formeel gezien de koop moeten ontbinden om niet het risico te lopen een hoge boete te moeten betalen. Formeel kan de verkoper deze boete namelijk ook opeisen als je niet binnen de gestelde periode de financiering rond hebt.

Sluiten
Waar kunnen we jou mee helpen?
Live chat - Online

Spreek een aankoopmakelaar

Liever teruggebeld worden?

Contactgegevens
8,8
Gemiddelde score van Libero Aankoop op basis van 620 beoordelingen