Afbeelding van een weiland met op de achtergrond flatgebouwen

Nieuwbouw kopen: het bestemmingsplan

In de vorige twee blogs over nieuwbouw heb je kunnen lezen over het inschakelen van een makelaar bij nieuwbouw  en samenwerken met de aannemer. Deze week gaan we in op een ander aspect dat van belang is bij een nieuwbouwwoning: het bestemmingsplan.

Wat is een bestemmingsplan?

Misschien ben je er niet bekend mee, en vraag je je af: wat is een bestemmingsplan? Dit zullen we je nu uitleggen. Functie één van het bestemmingsplan is iets wat er al is vastleggen en beheersen, en functie twee is om iets nieuws mogelijk te maken. Als je bijvoorbeeld een stuk grond wilt kopen en een woning wilt laten bouwen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is een plan waarin staat waar een grondgebied gebruikt voor mag worden. De gemeente legt daarin vast welke functies op welke plaats zijn toegestaan, bijvoorbeeld ruimte voor woningen, wegen, natuur, landbouw en dergelijke. Men moet zich aan het bestemmingsplan houden, dus de inhoud van het plan kan invloed hebben op je bouwplannen. Voordat je een kavel aankoopt, is het van belang om eerst het bestemmingsplan op te vragen. In dit plan staat ook waar de functies aan moeten voldoen, hoe er gebouwd mag worden. Hierbij kun je denken aan zaken als de hoogte van het gebouw, bijgebouwen en de afstand tot de buren. Ook als je bijvoorbeeld in de toekomst je eigen bedrijf aan huis wilt starten, moet je in het bestemmingsplan nakijken of dit mag. Kortom, het bestemmingsplan is van grote betekenis.

Hoe ziet een bestemmingsplan er uit?

Een bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding en een toelichting. De regels van het plan zijn bindend en worden als eerste genoteerd. De verbeelding of plankaart is een digitale of papieren kaart waarop de bestemming staat. In de toelichting wordt uitgelegd waarom het plan een goede ruimtelijke ordening voor ogen heeft, waarbij alle relevante aspecten (planologisch, beleidsmatig, stedenbouwkundig etc.) worden behandeld. Ook dit deel is bindend.

Kan ik een bestemmingsplan wijzigen?

Als je iets wilt bouwen, moet je bij de gemeente navragen of je idee past binnen de regels van het bestemmingsplan. Je moet dus het bestemmingsplan opvragen. Wanneer je idee niet past binnen het bestemmingsplan dan kan de gemeente je idee afwijzen of eraan meewerken. Als de gemeente wil meewerken dan zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden (nieuw bestemmingsplan vaststellen) of er moet worden afgeweken van het bestemmingsplan (afwijkingsbesluit nemen). Als het bestemmingsplan wordt aangepast dan wordt er een procedure doorlopen om het bestemmingsplan te herzien. Je krijgt dan ontheffing van het bestemmingsplan. Voor kleine aanpassingen rondom je woning is het doorgaans niet nodig om een bestemmingsplan aan te passen, omdat hiervoor al ruimte wordt geboden in bestemmingsplannen. Ben je het niet eens met een bestemmingsplan? Dan kun je bezwaar maken. Aan een bestemmingsplan wijzigen zijn kosten verbonden. Als je bij de rechter in beroep gaat, betaal je griffiegeld. Dit betaal je ook als je een verzoek indient voor een voorlopige voorziening. Dit geld krijg je echter weer terug als je een zaak wint.

Het is dus van belang om na te gaan hoe het zit met het bestemmingsplan als je een nieuwbouwwoning wilt bouwen. Alle bestemmingsplannen van alle percelen in Nederland kun je raadplegen via Ruimtelijkeplannen.nl.

Volgende week gaat de nieuwbouwreeks verder en lees je over bouwrente.

Was dit nuttige informatie?
   
Bedankt voor je input!

 

Ook interessant

Nieuwbouw of bestaande bouw: ontdek wat bij jou pa... Als je een huis gaat kopen, kom je voor een hoop keuzes te staan. Een van de eerste is de keuze tussen nieuwbouw of bestaande bouw. Beide brengen voor...
Nieuwbouw kopen: samenwerken met een aannemer Bij nieuwbouw werk je nauw samen met een aannemer. Omdat hij degene is die de leiding heeft in de bouw van jouw droomwoning, is het erg belangrijk om ...
Nieuwbouw kopen: moet je een makelaar inschakelen? Vanaf deze week starten we met een reeks blogs over nieuwbouw. Verschillende onderwerpen komen aan bod, waaronder samenwerken met een aannemer, het be...
Nieuwbouwwoning kopen wordt onbetaalbaar De huizenprijzen van nieuwbouwwoningen stijgen naar ongekende hoogte, terwijl de prijsstijging bij bestaande woningen juist afvlakt. Lees in dit blog ...