Afbeelding van een houten huisje in het gras

Het bestemmingsplan

Op iedere woning en op ieder stukje grond zit een bestemmingsplan. Dit kan variëren van woongebied tot industrie tot natuurgebied. Maar wat is een bestemmingsplan nou eigenlijk? En kun je hier veranderingen in laten aanbrengen als je dat wilt? In dit artikel krijg je antwoord op al je vragen!

Bestemmingsplan, wat is dat?

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Ook staan er in dit plan de regels waar de functie aan moet voldoen. Denk hierbij aan de bouwhoogte en afstand tot de buren. Het plan heeft twee functies. De eerste functie is het vastleggen en beheersen van iets wat er al is. Daarnaast heeft een bestemmingsplan de functie om iets nieuws mogelijk te maken.

Hoe ziet een bestemmingsplan er uit?

Het plan bestaat uit drie onderdelen. Als eerste worden de regels van het plan genoteerd. De regels zijn een bindend onderdeel. Daarnaast bestaat het plan uit een verbeelding of plankaart. Dit is een digitale of papieren kaart waarop de bestemming wordt aangegeven.
Ten slotte bestaat het bestemmingsplan uit de toelichting. Hierin worden de regels en de verbeelding verder uitgelicht. Ook dit onderdeel is een bindend deel.

Kan een bestemmingsplan worden aangepast?

Wanneer je op je grond een schuur wilt bouwen, moet je bij de gemeente navragen of dit mag volgens de regels op jouw grond. Wanneer het niet mag binnen de regels, maar de gemeente wel wil meewerken aan de bouw van je schuur, dan kan het bestemmingsplan worden aangepast. In dat geval moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststellen of een afwijkingsbesluit nemen. Of een gemeente aan jouw plannen wil meewerken, mag de gemeente zelf beslissen. Zolang de besluitvorming van de gemeente past binnen de regels van de overheid, is de gemeente verantwoordelijk voor de bestemmingsplannen. Daarnaast is de gemeente volgens de wet verplicht om de plannen eens per tien jaar te vernieuwen.

Hoe weet ik welk bestemmingsplan mijn grond heeft?

Via ruimtelijkeplannen.nl kun je meer informatie krijgen over de regels m.b.t. jouw grond. De gemeente is verplicht om hun plannen via deze website aan te bieden. Zo kan iedereen gemakkelijk vinden met welk bestemmingsplan en regels ze rekening moeten houden.

Was dit voor jou nuttige informatie? Laat het ons weten!
   
Bedankt voor je input!

 

Related Post

Geef een reactie