Foto van een pen die een papier ondertekent.

De koopovereenkomst

Bij het kopen van een huis hoort uiteraard ook het tekenen van een contract. Deze koopovereenkomst tekent je als jouw bod op het huis is geaccepteerd. Een makelaar of notaris kan je hierbij helpen. In het koopcontract staan de prijs van het huis, de opleverdatum van de woning en de ontbindende voorwaarden.

Ontbindende voorwaarden

De ontbindende voorwaarden zijn speciale gevallen die ervoor kunnen zorgen dat je nog van de koop af kunt zien. Het niet rond krijgen van de financiering, het niet verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of afzien van de koop naar aanleiding van de bouwtechnische keuring zijn veelvoorkomende ontbindende voorwaarden. Probeer de bouwtechnische keuring te laten verrichten voordat je het contract tekent. Als dit niet meer lukt, laat dan in de ontbindende voorwaarden opnemen dat je op basis van de bouwkeuring nog van de koop af kunt zien.

Andere afspraken

Maak verder goede afspraken over welke (on)roerende zaken in het huis achterblijven en welke niet. Je kunt afspreken dat de woning “leeg” wordt opgeleverd, dus dat er geen huurders, bewoners, huisdieren én roerende zaken meer in de woning te vinden zijn. Dit staat in de meeste standaard koopcontracten.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om spullen over te nemen. Vaak is het zelfs mogelijk om alle inboedel over te nemen, zo lang je er maar voor betaalt.

Een lijst van zaken helpt om duidelijkheid te krijgen. De verkoper kan aangeven welke spullen er bij het huis horen en welke spullen hij wil meenemen.

Als je het koopcontract gaat tekenen, is het van belang om het contract nog een keer goed te controleren voordat je tekent. Check ten eerste of alle gegevens kloppen en goed zijn overgenomen, en of de overdrachtsdatum is vermeld. Kijk ook of alle afgesproken ontbindende voorwaarden in het contract zijn opgenomen.

Bedenktijd

Na het tekenen van het koopcontract heb je nog drie dagen bedenktijd. Gedurende deze bedenktijd kun je alsnog afzien van de koop van de woning, zonder dat je daarvoor redenen opgeeft of een vergoeding/boete moet betalen.

De bedenktijd gaat in op de dag waarop je de koopovereenkomst (door jou en de verkoper ondertekend) ontvangt. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.

Wil je de koopovereenkomst binnen deze bedenktijd ontbinden? Dan moet je dit uiteraard kenbaar maken aan de verkoper. Wij raden je aan om dit altijd schriftelijk te doen; je voorkomt daarmee discussies op een later tijdstip.

De drie dagen bedenktijd geldt alleen voor de koper; de verkoper heeft geen recht op drie dagen bedenktijd. Ook dien je er rekening mee te houden dat de bedenktijd niet geldt bij onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. Ook bij huurkoop en koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is, heb je geen recht op bedenktijd.

 

Was dit voor jou nuttige informatie? Laat het ons weten!
   
Bedankt voor je input!

 

Related Post

Geef een reactie